Shiny Metallic Blue Leotard High Leg with our Model Saiko

The amazing Saiko is wearing our shiny metallic blue leotard, long armed and combined with white pantyhose.